Select Page

Vi är många som känner stor kärlek och respekt för havet som omger oss. Om vi blundar och tänker på våra första minnen av mötet får vi alla olika bilder på näthinnan, prova gärna. Sommaren jag fyllt fyra år började jag simma under vattnet. Det var aldrig frågan om att börja på ytan, det första som hände när jag slog upp ögonen i det grönblåa var att jag mötte ett stim med spigg. Kanske inte en så omvälvande händelse, människor dyker ju dagligen med hajar och valar, men för mig stannade deras silverglittrande blixtsnabba synkroniserade rörelser kvar på näthinnan och jag pratade om dom i sömnen enligt mina föräldrar. Nyfikenheten på vem och vad som lever här utanför vår kustlinje har bara vuxit med åren och med den, oron för hur vårt livsviktiga hav mår. Över nittio procent av livet på vår planet finns under havsytan och hur vi lever avgör på många vis deras livsvillkor. Men det är ett ömsesidigt beroende vi befinner oss i, utan friska hav inget liv på planeten. Nyfikenhet, mer kunskap och engagemang hos oss som lever runt Östersjön behövs för att värna havsmiljön. Att prata med barn och unga om att ytan inte är allt, känns också som en viktig del i att skapa hopp och framtidstro. Hope Spot Gotland är öppet för alla som har ett engagemang i havet, från yrkesfiskare till forskare, simskolelev och alla däremellan.

/ Kirsten Åkerman